Príklady na derivácie – hravé počítanie v pohodlí domova

Matematika je zaujímavou oblasťou, ktorí iní pochopia a iní zatracujú, pretože im robí najväčšie problémy práve na školách. Výsledkom je nepriaznivé hodnotenie vedomostí od učiteľov a profesorov a dochádza k demotivácii, ktorá si zaslúži pozornosť.

derivácie

Našťastie je moderná doba, ktorá prináša hromadu možností ako je napríklad individuálne doučovanie z matematiky alebo tiež rôzne možnosti internetu, ktoré prinášajú napríklad precvičovanie príkladov online a podobne.

Počítanie príkladov online poskytuje komfortné učenie v domácom prostredí i s možnosťou porovnania výsledkov. Môžete si tak opakovať učivo základných, stredných aj vysokých škôl a lepšie sa tak pripraviť nielen na písomku a rôzne testy, ale aj na prijímacie či maturitné skúšky.

K oblasti z matematiky patria aj príklady na derivácie. Niekomu sa v tomto momente asi nič nevybaví a niekto už vie, že ide o základný pojem v diferenciálnom počte. Ten určuje priebeh funkcie. Na tento pojem existuje množstvo jednoduchých aj zložitých príkladov, ktoré si práve online môžete precvičovať.

Stretnete sa tak s takými výrazmi ako y=x²+2x+1 alebo y=sin x +cos x+tg x.

Môže sa vám to zdať ako nemožné vypočítať, ale stačí len vyskúšať či ste dané téma pochopili a váš výsledok porovnať s tým online výsledkom. Podľa toho zistíte či sa vám podarilo príklad vypočítať správne a tým teda aj pochopiť dané učivo matematiky.

rovnice

Príprava je v tomto predmete naozaj veľmi dôležitá a vyžaduje ustavičné precvičovanie a obnovovanie vedomostí. Niekto matematiku pochopí hneď a niekto potrebuje viacej času, ktorý tomuto oboru musí venovať, aby pochopil.

Online precvičovanie je preto vhodným spôsobom ako si vedomosti osvojiť a budete si môcť vyskúšať aj spomenuté derivácie príklady.

Nakoniec si aj vy vyslúžite v škole dobrú známku či úspešne zvládnuté prijímacie či maturitné skúšky.

5/5 - (1 vote)